Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE

Rud.Ez.Cikhardt: Historický místopis Borotína.

str-001.jpg
str-002.jpg
str-003.jpg
str-004.jpg
str-005.jpg
str-006.jpg
str-007.jpg
str-008.jpg
str-009.jpg
str-010.jpg
str-011.jpg
str-012.jpg
str-013.jpg
str-014.jpg
str-015.jpg
str-016.jpg
str-017.jpg
str-018.jpg
str-019.jpg
str-021.jpg
str-022.jpg
str-023.jpg
str-024.jpg
str-025.jpg
str-026.jpg
str-027.jpg
str-028.jpg
str-029.jpg
str-030.jpg
str-031.jpg
str-032.jpg
str-033.jpg
str-034.jpg
str-035.jpg
str-036.jpg
str-037.jpg
str-038.jpg
str-039.jpg
str-040.jpg
str-041.jpg
str-042.jpg
str-043.jpg
str-044.jpg
str-045.jpg
str-046.jpg
str-047.jpg
str-048.jpg
str-049.jpg
str-050.jpg
str-051.jpg
str-052.jpg
str-053.jpg
str-054.jpg
str-055.jpg
str-056.jpg
str-057.jpg
str-058.jpg
str-059.jpg
str-060.jpg
str-061.jpg
str-062.jpg
str-063.jpg
str-064.jpg
str-065.jpg
str-066.jpg
str-067.jpg
str-068.jpg
str-069.jpg
str-070.jpg
str-071.jpg
str-072.jpg
str-073.jpg
str-074.jpg
str-075.jpg
str-076.jpg
str-077.jpg
str-078.jpg
str-079.jpg
str-080.jpg
str-081.jpg
str-082.jpg
str-083.jpg
str-084.jpg
str-085.jpg
str-086.jpg
str-087.jpg
str-088.jpg
str-089.jpg
str-090.jpg
str-091.jpg
str-092.jpg
str-093.jpg
str-094.jpg
str-095.jpg
str-096.jpg
str-097.jpg
str-098.jpg
str-099.jpg
str-100.jpg
str-101.jpg
str-102.jpg
str-103.jpg
str-104.jpg
str-105.jpg
str-106.jpg
str-107.jpg
str-108.jpg
str-109.jpg
str-110.jpg
str-111.jpg
str-112.jpg
str-113.jpg
str-114.jpg
str-115.jpg
str-116.jpg
str-117.jpg
str-118.jpg
str-119.jpg
str-120.jpg
str-121.jpg
str-122.jpg
str-123.jpg
str-124.jpg
str-125.jpg
str-126.jpg
str-127.jpg
str-128.jpg
str-129.jpg
str-130.jpg
str-131 - oprava.jpg
str-132 -oprava.jpg
18.12.2013 09:32:14
HAMAKA
KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one