Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE

Školní ples - Deváťák 2018

7J9A0540.JPG
7J9A0543.JPG
7J9A0544.JPG
7J9A0545.JPG
7J9A0546.JPG
7J9A0548.JPG
7J9A0549.JPG
7J9A0550.JPG
7J9A0551.JPG
7J9A0554.JPG
7J9A0555.JPG
7J9A0556.JPG
7J9A0558.JPG
7J9A0561.JPG
7J9A0563.JPG
7J9A0564.JPG
7J9A0565.JPG
7J9A0567.JPG
7J9A0568.JPG
7J9A0571.JPG
7J9A0573.JPG
7J9A0574.JPG
7J9A0576.JPG
7J9A0578.JPG
7J9A0580.JPG
7J9A0581.JPG
7J9A0583.JPG
7J9A0585.JPG
7J9A0586.JPG
7J9A0587.JPG
7J9A0588.JPG
7J9A0589.JPG
7J9A0590.JPG
7J9A0591.JPG
7J9A0592.JPG
7J9A0594.JPG
7J9A0595.JPG
7J9A0596.JPG
7J9A0598.JPG
7J9A0599.JPG
7J9A0600.JPG
7J9A0602.JPG
7J9A0604.JPG
7J9A0606.JPG
7J9A0611.JPG
7J9A0615.JPG
7J9A0618.JPG
7J9A0621.JPG
7J9A0625.JPG
7J9A0628.JPG
7J9A0633.JPG
7J9A0637.JPG
7J9A0641.JPG
7J9A0645.JPG
7J9A0649.JPG
7J9A0653.JPG
7J9A0658.JPG
7J9A0662.JPG
7J9A0667.JPG
7J9A0671.JPG
7J9A0675.JPG
7J9A0680.JPG
7J9A0684.JPG
7J9A0689.JPG
7J9A0697.JPG
7J9A0700.JPG
7J9A0692.JPG
7J9A0693.JPG
7J9A0694.JPG
7J9A0695.JPG
7J9A0702.JPG
7J9A0703.JPG
7J9A0705.JPG
7J9A0706.JPG
7J9A0707.JPG
7J9A0708.JPG
7J9A0709.JPG
7J9A0710.JPG
7J9A0711.JPG
7J9A0712.JPG
7J9A0713.JPG
7J9A0715.JPG
7J9A0716.JPG
7J9A0717.JPG
7J9A0718.JPG
7J9A0719.JPG
7J9A0720.JPG
7J9A0726.JPG
7J9A0730.JPG
7J9A0731.JPG
7J9A0733.JPG
7J9A0734.JPG
7J9A0735.JPG
7J9A0736.JPG
7J9A0737.JPG
7J9A0739.JPG
7J9A0740.JPG
7J9A0741.JPG
7J9A0743.JPG
7J9A0745.JPG
7J9A0749.JPG
7J9A0751.JPG
7J9A0754.JPG
7J9A0757.JPG
7J9A0761.JPG
7J9A0762.JPG
7J9A0764.JPG
7J9A0769.JPG
7J9A0775.JPG
7J9A0776.JPG
7J9A0780.JPG
7J9A0783.JPG
7J9A0785.JPG
7J9A0788.JPG
7J9A0790.JPG
7J9A0792.JPG
7J9A0793.JPG
7J9A0797.JPG
7J9A0798.JPG
7J9A0799.JPG
7J9A0800.JPG
7J9A0802.JPG
7J9A0807.JPG
7J9A0811.JPG
7J9A0812.JPG
7J9A0814.JPG
7J9A0816.JPG
7J9A0817.JPG
7J9A0819.JPG
7J9A0821.JPG
7J9A0822.JPG
7J9A0824.JPG
7J9A0825.JPG
7J9A0828.JPG
7J9A0832.JPG
7J9A0833.JPG
7J9A0834.JPG
7J9A0838.JPG
7J9A0844.JPG
7J9A0847.JPG
7J9A0850.JPG
7J9A0851.JPG
7J9A0852.JPG
7J9A0853.JPG
7J9A0857.JPG
7J9A0858.JPG
7J9A0859.JPG
7J9A0860.JPG
7J9A0861.JPG
7J9A0867.JPG
7J9A0871.JPG
7J9A0872.JPG
7J9A0878.JPG
7J9A0879.JPG
7J9A0886.JPG
7J9A0889.JPG
7J9A0890.JPG
7J9A0897.JPG
7J9A0922.JPG
7J9A0923.JPG
7J9A0926.JPG
7J9A0927.JPG
7J9A0928.JPG
7J9A0930.JPG
7J9A0931.JPG
7J9A0935.JPG
7J9A0936.JPG
7J9A0939.JPG
7J9A0940.JPG
7J9A0941.JPG
7J9A0945.JPG
7J9A0946.JPG
7J9A0949.JPG
7J9A0950.JPG
7J9A0954.JPG
7J9A0955.JPG
7J9A0956.JPG
7J9A0957.JPG
7J9A0958.JPG
7J9A0960.JPG
7J9A0962.JPG
7J9A0964.JPG
7J9A0965.JPG
7J9A0966.JPG
7J9A0968.JPG
7J9A0969.JPG
7J9A0970.JPG
7J9A0971.JPG
7J9A0974.JPG
7J9A0976.JPG
7J9A0977.JPG
7J9A0979.JPG
7J9A0982.JPG
7J9A0983.JPG
7J9A0984.JPG
7J9A0985.JPG
7J9A0986.JPG
7J9A0988.JPG
7J9A0991.JPG
7J9A0992.JPG
7J9A0993.JPG
7J9A0994.JPG
7J9A0995.JPG
7J9A0996.JPG
7J9A0997.JPG
7J9A0998.JPG
7J9A0999.JPG
7J9A1000.JPG
7J9A1001.JPG
7J9A1003.JPG
7J9A1005.JPG
7J9A1006.JPG
7J9A1007.JPG
7J9A1012.JPG
7J9A1014.JPG
7J9A1015.JPG
7J9A1016.JPG
7J9A1018.JPG
7J9A1021.JPG
7J9A1022.JPG
7J9A1023.JPG
7J9A1024.JPG
7J9A1025.JPG
7J9A1026.JPG
7J9A1027.JPG
7J9A1029.JPG
7J9A1030.JPG
7J9A1032.JPG
7J9A1033.JPG
7J9A1034.JPG
7J9A1035.JPG
7J9A1037.JPG
7J9A1038.JPG
7J9A1039.JPG
7J9A1045.JPG
7J9A1051.JPG
7J9A1055.JPG
7J9A1063.JPG
7J9A1053.JPG
7J9A1059.JPG
7J9A1060.JPG
7J9A1061.JPG
7J9A1062.JPG
7J9A1070.JPG
7J9A1074.JPG
7J9A1075.JPG
7J9A1080.JPG
7J9A1083.JPG
7J9A1091.JPG
7J9A1092.JPG
7J9A1095.JPG
7J9A1102.JPG
7J9A1103.JPG
7J9A1105.JPG
7J9A1108.JPG
7J9A1109.JPG
7J9A1113.JPG
7J9A1119.JPG
7J9A1120.JPG
7J9A1121.JPG
7J9A1125.JPG
7J9A1126.JPG
7J9A1130.JPG
7J9A1131.JPG
7J9A1132.JPG
7J9A1139.JPG
7J9A1141.JPG
7J9A1142.JPG
7J9A1143.JPG
7J9A1147.JPG
7J9A1148.JPG
7J9A1151.JPG
7J9A1152.JPG
7J9A1154.JPG
7J9A1155.JPG
7J9A1157.JPG
7J9A1158.JPG
7J9A1159.JPG
7J9A1160.JPG
7J9A1161.JPG
7J9A1171.JPG
7J9A1174.JPG
7J9A1175.JPG
7J9A1177.JPG
7J9A1178.JPG
7J9A1179.JPG
7J9A1181.JPG
7J9A1182.JPG
7J9A1183.JPG
7J9A1185.JPG
7J9A1186.JPG
7J9A1180.JPG
21.01.2018 17:29:28
HAMAKA
KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one