Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE

Školní ples - Deváťák 2017

IMG_5009.JPG
IMG_5010.JPG
IMG_5011.JPG
IMG_5012.JPG
IMG_5013.JPG
IMG_5014.JPG
IMG_5016.JPG
IMG_5017.JPG
IMG_5018.JPG
IMG_5021.JPG
IMG_5022.JPG
IMG_5023.JPG
IMG_5024.JPG
IMG_5025.JPG
IMG_5026.JPG
IMG_5028.JPG
IMG_5029.JPG
IMG_5030.JPG
IMG_5031.JPG
IMG_5032.JPG
IMG_5033.JPG
IMG_5034.JPG
IMG_5035.JPG
IMG_5037.JPG
IMG_5038.JPG
IMG_5040.JPG
IMG_5041.JPG
IMG_5044.JPG
IMG_5045.JPG
IMG_5046.JPG
IMG_5047.JPG
IMG_5048.JPG
IMG_5049.JPG
IMG_5050.JPG
IMG_5052.JPG
IMG_5053.JPG
IMG_5054.JPG
IMG_5056.JPG
IMG_5057.JPG
IMG_5058.JPG
IMG_5059.JPG
IMG_5060.JPG
IMG_5062.JPG
IMG_5064.JPG
IMG_5065.JPG
IMG_5066.JPG
IMG_5067.JPG
IMG_5068.JPG
IMG_5070.JPG
IMG_5071.JPG
IMG_5072.JPG
IMG_5073.JPG
IMG_5074.JPG
IMG_5075.JPG
IMG_5076.JPG
IMG_5077.JPG
IMG_5078.JPG
IMG_5079.JPG
IMG_5080.JPG
IMG_5081.JPG
IMG_5082.JPG
IMG_5083.JPG
IMG_5085.JPG
IMG_5086.JPG
IMG_5087.JPG
IMG_5089.JPG
IMG_5090.JPG
IMG_5091.JPG
IMG_5092.JPG
IMG_5094.JPG
IMG_5095.JPG
IMG_5096.JPG
IMG_5097.JPG
IMG_5098.JPG
IMG_5099.JPG
IMG_5101.JPG
IMG_5102.JPG
IMG_5103.JPG
IMG_5105.JPG
IMG_5106.JPG
IMG_5107.JPG
IMG_5108.JPG
IMG_5109.JPG
IMG_5111.JPG
IMG_5112.JPG
IMG_5113.JPG
IMG_5114.JPG
IMG_5115.JPG
IMG_5116.JPG
IMG_5117.JPG
IMG_5118.JPG
IMG_5119.JPG
IMG_5120.JPG
IMG_5121.JPG
IMG_5122.JPG
IMG_5124.JPG
IMG_5127.JPG
IMG_5128.JPG
IMG_5130.JPG
IMG_5132.JPG
IMG_5133.JPG
IMG_5134.JPG
IMG_5136.JPG
IMG_5137.JPG
IMG_5138.JPG
IMG_5139.JPG
IMG_5140.JPG
IMG_5141.JPG
IMG_5142.JPG
IMG_5143.JPG
IMG_5144.JPG
IMG_5145.JPG
IMG_5147.JPG
IMG_5148.JPG
IMG_5149.JPG
IMG_5151.JPG
IMG_5152.JPG
IMG_5154.JPG
IMG_5156.JPG
IMG_5158.JPG
IMG_5159.JPG
IMG_5160.JPG
IMG_5162.JPG
IMG_5163.JPG
IMG_5164.JPG
IMG_5165.JPG
IMG_5166.JPG
IMG_5167.JPG
IMG_5168.JPG
IMG_5169.JPG
IMG_5170.JPG
IMG_5171.JPG
IMG_5172.JPG
IMG_5173.JPG
IMG_5175.JPG
IMG_5176.JPG
IMG_5177.JPG
IMG_5178.JPG
IMG_5179.JPG
IMG_5180.JPG
IMG_5181.JPG
IMG_5182.JPG
IMG_5183.JPG
IMG_5184.JPG
IMG_5185.JPG
IMG_5186.JPG
IMG_5187.JPG
IMG_5188.JPG
IMG_5189.JPG
IMG_5190.JPG
IMG_5191.JPG
IMG_5192.JPG
IMG_5193.JPG
IMG_5195.JPG
IMG_5196.JPG
IMG_5197.JPG
IMG_5198.JPG
IMG_5199.JPG
IMG_5200.JPG
IMG_5201.JPG
IMG_5202.JPG
IMG_5203.JPG
IMG_5205.JPG
IMG_5206.JPG
IMG_5207.JPG
IMG_5208.JPG
IMG_5209.JPG
IMG_5210.JPG
IMG_5211.JPG
IMG_5213.JPG
IMG_5214.JPG
IMG_5215.JPG
IMG_5218.JPG
IMG_5219.JPG
IMG_5220.JPG
IMG_5221.JPG
IMG_5222.JPG
IMG_5224.JPG
IMG_5225.JPG
IMG_5226.JPG
IMG_5227.JPG
IMG_5228.JPG
IMG_5229.JPG
IMG_5230.JPG
IMG_5231.JPG
IMG_5234.JPG
IMG_5235.JPG
IMG_5236.JPG
IMG_5238.JPG
IMG_5239.JPG
IMG_5240.JPG
IMG_5241.JPG
IMG_5245.JPG
IMG_5246.JPG
IMG_5247.JPG
IMG_5248.JPG
IMG_5249.JPG
IMG_5250.JPG
IMG_5251.JPG
IMG_5252.JPG
IMG_5253.JPG
IMG_5254.JPG
IMG_5258.JPG
IMG_5259.JPG
IMG_5260.JPG
IMG_5261.JPG
IMG_5262.JPG
IMG_5265.JPG
IMG_5267.JPG
IMG_5269.JPG
IMG_5270.JPG
IMG_5271.JPG
IMG_5272.JPG
IMG_5273.JPG
IMG_5274.JPG
IMG_5275.JPG
IMG_5276.JPG
IMG_5277.JPG
IMG_5278.JPG
IMG_5280.JPG
IMG_5282.JPG
IMG_5283.JPG
IMG_5285.JPG
IMG_5287.JPG
IMG_5288.JPG
IMG_5290.JPG
IMG_5291.JPG
IMG_5292.JPG
IMG_5293.JPG
IMG_5294.JPG
IMG_5295.JPG
IMG_5296.JPG
IMG_5297.JPG
IMG_5298.JPG
IMG_5299.JPG
IMG_5300.JPG
IMG_5301.JPG
IMG_5302.JPG
IMG_5303.JPG
IMG_5304.JPG
IMG_5305.JPG
IMG_5306.JPG
IMG_5307.JPG
IMG_5309.JPG
IMG_5310.JPG
IMG_5312.JPG
IMG_5313.JPG
IMG_5314.JPG
IMG_5315.JPG
IMG_5317.JPG
IMG_5318.JPG
IMG_5319.JPG
IMG_5320.JPG
IMG_5321.JPG
IMG_5322.JPG
IMG_5323.JPG
IMG_5324.JPG
IMG_5325.JPG
IMG_5327.JPG
IMG_5328.JPG
IMG_5330.JPG
IMG_5331.JPG
IMG_5332.JPG
IMG_5333.JPG
IMG_5334.JPG
IMG_5335.JPG
IMG_5336.JPG
IMG_5337.JPG
IMG_5338.JPG
IMG_5340.JPG
IMG_5341.JPG
IMG_5343.JPG
IMG_5344.JPG
IMG_5345.JPG
IMG_5346.JPG
IMG_5347.JPG
IMG_5349.JPG
IMG_5350.JPG
IMG_5352.JPG
IMG_5353.JPG
IMG_5355.JPG
IMG_5356.JPG
IMG_5358.JPG
IMG_5359.JPG
IMG_5360.JPG
IMG_5361.JPG
IMG_5362.JPG
IMG_5363.JPG
IMG_5365.JPG
IMG_5367.JPG
IMG_5368.JPG
IMG_5369.JPG
IMG_5370.JPG
IMG_5371.JPG
IMG_5372.JPG
IMG_5373.JPG
IMG_5375.JPG
IMG_5374.JPG
IMG_5377.JPG
IMG_5379.JPG
IMG_5381.JPG
IMG_5383.JPG
IMG_5385.JPG
IMG_5386.JPG
IMG_5388.JPG
IMG_5389.JPG
IMG_5390.JPG
IMG_5391.JPG
IMG_5392.JPG
IMG_5393.JPG
IMG_5394.JPG
IMG_5396.JPG
IMG_5398.JPG
IMG_5399.JPG
IMG_5400.JPG
IMG_5402.JPG
IMG_5403.JPG
IMG_5404.JPG
IMG_5405.JPG
IMG_5406.JPG
IMG_5407.JPG
IMG_5410.JPG
IMG_5412.JPG
IMG_5413.JPG
IMG_5414.JPG
IMG_5415.JPG
IMG_5417.JPG
IMG_5420.JPG
IMG_5422.JPG
IMG_5423.JPG
IMG_5424.JPG
IMG_5425.JPG
IMG_5427.JPG
IMG_5428.JPG
IMG_5431.JPG
IMG_5432.JPG
IMG_5436.JPG
IMG_5437.JPG
IMG_5438.JPG
IMG_5439.JPG
IMG_5440.JPG
IMG_5442.JPG
IMG_5443.JPG
IMG_5444.JPG
IMG_5446.JPG
IMG_5447.JPG
IMG_5448.JPG
IMG_5449.JPG
IMG_5450.JPG
IMG_5452.JPG
IMG_5453.JPG
IMG_5454.JPG
IMG_5456.JPG
IMG_5457.JPG
IMG_5459.JPG
IMG_5460.JPG
IMG_5461.JPG
IMG_5462.JPG
IMG_5463.JPG
IMG_5470.JPG
IMG_5471.JPG
IMG_5472.JPG
IMG_5473.JPG
IMG_5474.JPG
IMG_5475.JPG
IMG_5468.JPG
20.01.2017 20:02:06
HAMAKA
KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one