Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE

Školní ples - Deváťák 2014

IMG_5008.jpg
IMG_5010.jpg
IMG_5014.jpg
IMG_5015.jpg
IMG_5020.jpg
IMG_5022.jpg
IMG_5023.jpg
IMG_5025.jpg
IMG_5026.jpg
IMG_5028.jpg
IMG_5029.jpg
IMG_5032.jpg
IMG_5035.jpg
IMG_5047.jpg
IMG_5048.jpg
IMG_5049.jpg
IMG_5055.jpg
IMG_5057.jpg
IMG_5063.jpg
IMG_5066.jpg
IMG_5069.jpg
IMG_5074.jpg
IMG_5078.jpg
IMG_5080.jpg
IMG_5087.jpg
IMG_5090.jpg
IMG_5094.jpg
IMG_5104.jpg
IMG_5110.jpg
IMG_5111.jpg
IMG_5121.jpg
IMG_5126.jpg
IMG_5128.jpg
IMG_5138.jpg
IMG_5143.jpg
IMG_5146.jpg
IMG_5156.jpg
IMG_5158.jpg
IMG_5162.jpg
IMG_5173.jpg
IMG_5177.jpg
IMG_5178.jpg
IMG_5187.jpg
IMG_5190.jpg
IMG_5195.jpg
IMG_5205.jpg
IMG_5209.jpg
IMG_5211.jpg
IMG_5223.jpg
IMG_5228.jpg
IMG_5229.jpg
IMG_5240.jpg
IMG_5242.jpg
IMG_5245.jpg
IMG_5252.jpg
IMG_5256.jpg
IMG_5259.jpg
IMG_5267.jpg
IMG_5271.jpg
IMG_5275.jpg
IMG_5283.jpg
IMG_5285.jpg
IMG_5289.jpg
IMG_5297.jpg
IMG_5304.jpg
IMG_5305.jpg
IMG_5316.jpg
IMG_5322.jpg
IMG_5324.jpg
IMG_5335.jpg
IMG_5350.jpg
IMG_5353.jpg
IMG_5358.jpg
IMG_5368.jpg
IMG_5372.jpg
IMG_5382.jpg
IMG_5389.jpg
IMG_5390.jpg
IMG_5401.jpg
IMG_5433.jpg
IMG_5440.jpg
IMG_5448.jpg
IMG_5452.jpg
IMG_5465.jpg
IMG_5470.jpg
IMG_5456.jpg
IMG_5482.jpg
IMG_5488.jpg
IMG_5490.jpg
IMG_5495.jpg
IMG_5507.jpg
IMG_5521.jpg
IMG_5553.jpg
IMG_5560.jpg
IMG_5593.jpg
IMG_5584.jpg
IMG_5769.jpg
IMG_5606.jpg
IMG_5813.jpg
IMG_5794.jpg
IMG_5784.jpg
IMG_5833.jpg
IMG_5834.jpg
IMG_5836.jpg
23.01.2014 08:43:50
HAMAKA
KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one