Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE
12.1.2013

12.1.2013

zleva stojící: Jana Marková, Bohdana Součková, Vendula Vávrová, Nikola Procházková, Helena Vávrová, Michaela Černá, Kateřina Tušová, Tereza Seidlová, Kateřina Nováková, Petra Pešková, zleva sedící: Pavel Novák, Vojtěch Podzimek, František Brouček, Ondřej Kotalík, Jiří Koudelka.
zleva: Marek a Radek Mrzenovi
zleva: Marek a Radek Mrzenovi
_DSC2978.JPG
_DSC2980.JPG
_DSC2981.JPG
_DSC2982.JPG
_DSC2983.JPG
_DSC2984.JPG
_DSC2985.JPG
_DSC2986.JPG
_DSC2987.JPG
_DSC2988.JPG
_DSC2989_01.JPG
_DSC2992.JPG
_DSC2994.JPG
_DSC2995.JPG
Předávání šerp za účasti ředitele školy Dušana Petržele a třídní učitelky Miloslavy Kolihové
Předávání šerp za účasti ředitele školy Dušana Petržele a třídní učitelky Miloslavy Kolihové
_DSC3000.JPG
_DSC3001.JPG
_DSC3002.JPG
_DSC3004.JPG
_DSC3005.JPG
_DSC3006.JPG
_DSC3007.JPG
_DSC3008.JPG
_DSC3009.JPG
_DSC3010.JPG
_DSC3011.JPG
_DSC3012.JPG
_DSC3013.JPG
_DSC3014.JPG
_DSC3015.JPG
_DSC3016.JPG
_DSC3017.JPG
_DSC3018.JPG
_DSC3019.JPG
_DSC3020.JPG
_DSC3021.JPG
_DSC3022.JPG
_DSC3023.JPG
_DSC3024.JPG
_DSC3025.JPG
_DSC3026.JPG
_DSC3027.JPG
_DSC3028.JPG
_DSC3029.JPG
_DSC3030.JPG
_DSC3031.JPG
_DSC3032.JPG
_DSC3033.JPG
_DSC3034.JPG
_DSC3035.JPG
_DSC3036.JPG
_DSC3037.JPG
_DSC3038.JPG
_DSC3039_01.JPG
_DSC3040.JPG
_DSC3043.JPG
_DSC3044.JPG
_DSC3045.JPG
_DSC3046.JPG
_DSC3047.JPG
_DSC3048.JPG
_DSC3049.JPG
_DSC3053.JPG
_DSC3054.JPG
_DSC3055.JPG
_DSC3056.JPG
_DSC3057.JPG
_DSC3058.JPG
_DSC3059.JPG
_DSC3060.JPG
_DSC3062.JPG
_DSC3063.JPG
_DSC3064.JPG
28.10.2013 11:32:33
HAMAKA
KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one