Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE
Absolventi ZŠ.jpg

Přidejte i vaši fotografii z posledního ročníku

ZŠ v Jistebnici a rok  jeho ukončení.

Foto zasílejte na : cimbura1@seznam.cz
1925

1925

Vocílka František nar. 23.7. 1916 (první řada sedící čtvrtý z prava) - Vlásenice
1932 - 1933

1932 - 1933

1. třída roku 1932 - 1933, Bohunka Hezinová 4 ve 2 řadě zleva
1933 - 1934

1933 - 1934

2.třída roku 1933 - 1934, Bohunka Hezinová 5 ve 2 řadě zleva
1935 - 1936

1935 - 1936

4.třída roku 1935 - 1936, Bohunka Hezinová 5 ve třetí řadě zprava
1936 - 1937

1936 - 1937

5.třída roku 1936 - 1937, Bohunka Hezinová 4 ve třetí řadě zleva
1952 - 1953

1952 - 1953

9.třída 1968 - 1969
9.třída 1968 - 1969
7.B 1966 - 1967
7.B 1966 - 1967
8.B 1967 - 1968
8.B 1967 - 1968
1970 - 1971

1970 - 1971

1985 - 1986

1985 - 1986

1986 - 1987

1986 - 1987

1987 - 1988

1987 - 1988

1987 - 1988

1987 - 1988

7.třída
1988 - 1989

1988 - 1989

8.třída
1989 - 1990 B

1989 - 1990 B

 1990-1991

1990-1991

1994 - 1995

1994 - 1995

Horní řada: Vacek Luděk, Vacek Roman, Novák Petr, Shorný Josef, Klotzová Alena, Procházková Tereza, Bartoš Robert, Dědová Pavlína, Hlaváček Jiří, Souček Jan, Kubec Lukáš, ředitel Petržel Dušan, Plavec Jaroslav  Dolní řada: Kortanová Květa, Maňáková Alena, Součková Iva, Šerá Pavla, Dolejší Monika, Kršková Lucie, Kolihová Lucie, Dytrtová Ludmila, Čížková Naděžda, Nováková Lenka, Váňová Gabriela
Horní řada: Vacek Luděk, Vacek Roman, Novák Petr, Shorný Josef, Klotzová Alena, Procházková Tereza, Bartoš Robert, Dědová Pavlína, Hlaváček Jiří, Souček Jan, Kubec Lukáš, ředitel Petržel Dušan, Plavec Jaroslav Dolní řada: Kortanová Květa, Maňáková Alena, Součková Iva, Šerá Pavla, Dolejší Monika, Kršková Lucie, Kolihová Lucie, Dytrtová Ludmila, Čížková Naděžda, Nováková Lenka, Váňová Gabriela
2005 - 2006

2005 - 2006

2007 - 2008

2007 - 2008

2009 - 2010

2009 - 2010

2010 - 2011

2010 - 2011

KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one