Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE
Malíř Richard Lauda 1910.jpg

Richard Lauda

Malíř a grafik Richard Lauda se narodil 3.ledna 1873 v Jistebnici u Tábora, v drsném chudém koutu jihočeského kraje, jemuž věnoval celý svůj život i dílo.Vystudoval na pražské Akademii u profesora M.Pirnera, který nadřazoval znalost kresby zájmům malířským, nechával však svým žákům dosti velkou volnost v rozvoji jejich přirozeného nadání a sklonů.

V roce 1904 odjíždí do Mnichova studovat v Heimannově škole grafické techniky, hlavně barevnou litografii.

Po svém návratu usazuje se natrvalo v rodné Jistebnici, aby každodením společným soužitím pronikl hlouběji do podstaty a charakteru kraje, i povahy a života prostých lidí.

Z pastvy,akvarel 1902-1903

Z pastvy,akvarel 1902-1903

Ohníček,akvarel,1902-1903

Ohníček,akvarel,1902-1903

Podobizna matky,olej,1905

Podobizna matky,olej,1905

Návrat,kresba uhlem,1905

Návrat,kresba uhlem,1905

Mlýn na potoce a Jarní setí a vláčení 1905-1907

Mlýn na potoce a Jarní setí a vláčení 1905-1907

Jitro zimní neděle,skica,olej,1908

Jitro zimní neděle,skica,olej,1908

Písnička,olej,1908

Písnička,olej,1908

Beseda na mostě,olej,1908

Beseda na mostě,olej,1908

Sbírání kamene,syntos,1908

Sbírání kamene,syntos,1908

Sbírání kamene-detail.jpg
Letní večer,skica,olej,1908

Letní večer,skica,olej,1908

Večerní beseda,olej,1909

Večerní beseda,olej,1909

Dobývání bramborů,olej,1910

Dobývání bramborů,olej,1910

Příběnická skála,olej,1910

Příběnická skála,olej,1910

Selské lesíky,olej,1910

Selské lesíky,olej,1910

Hráči,skica,1910

Hráči,skica,1910

Maloměstské kluziště,olej,1910

Maloměstské kluziště,olej,1910

Sousedé,akvantita,1911

Sousedé,akvantita,1911

Jarní večer,olej,1913

Jarní večer,olej,1913

Stavění terasu,olej,1913

Stavění terasu,olej,1913

Ledaři,olej,1913

Ledaři,olej,1913

Senoseč (Hrabačky),olej,1915

Senoseč (Hrabačky),olej,1915

Jarní motiv,(Ounuz),olej,1916

Jarní motiv,(Ounuz),olej,1916

Pradleny na Nežárce,olej,1917

Pradleny na Nežárce,olej,1917

Pradleny na Vajgaru,1919

Pradleny na Vajgaru,1919

Starci,1919

Starci,1919

Ve žních,1919

Ve žních,1919

Borovice,skica,olej,1920

Borovice,skica,olej,1920

Nakládání sena,olej,1920

Nakládání sena,olej,1920

Na jaře v polích,olej,1922

Na jaře v polích,olej,1922

KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one