Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE

Naši rodáci - PROKLIKNI

1937 IV-ročník

1937 IV-ročník

1937-IV-ročník

1937-IV-ročník

1938-1939

1938-1939

Školní rok 1938-39 Zleva nahoře Nehonský, Soldát, Ulrich, Novák, Turnovec, Kabíček, Dolejší, Oulehle, Podzimek, Kulič, Stehlík, Martínek. Prostřední řada Mára, Fischl, Mácha, Hron, Janoušková, Pejšová, Maděrová, Dolejší, Benda, Devera. Dole Melich(?), Hronová(?), Komendová, Polednová, Čiperová, Kukáčová(?), Nehonská, Laurinová, Vodáková, Kos
1944

1944

Škola Jistebnice - 1. třída v roce 1944. Nahoře zleva: Janoušek, Pösinger, Maděra, Herma, Chýle a Roubíček. Uprostřed: Zdeněk, Fára, Vrábek, ředitel Žák, třídní Kaifer Vl., Šetelíková, Novák, Síbrt a Švestka. Sedící: Penková, Soukupová, Šichová, Melicharová, Píchoová, Nováková, Krejčová, Vavříková, Šenfeldová a Kubecová.
1952

1952

1953 - Divadlo

1953 - Divadlo

O. Nedbal - Polská krev, Jistebnice 1953
1956 - Dětské divadlo: Dětské představení "Pyšná princezna" žáků 8. třídy základní školy v Jistebnici r. 1956. Zleva: Burianová, Jedličková V., Bártová A., Kubecová M., Vojnarová, Havlová S., Veselá H., Baštářová M. Sedící: Jelínek M., Šmejkal K.
1956 - Dětské divadlo: Dětské představení "Pyšná princezna" žáků 8. třídy základní školy v Jistebnici r. 1956. Zleva: Burianová, Jedličková V., Bártová A., Kubecová M., Vojnarová, Havlová S., Veselá H., Baštářová M. Sedící: Jelínek M., Šmejkal K.
1958 Ochotníci: 1958-Ochotnici Divadelní představení Lucerna. Trska(?), Korousová, Šobra, Hron, Veřtát (?), Krbcová, důstojník, ?, Hrma, Vrábková, Dráža, Jahoda, Okrouhlý, Jahodová, A. Procházka, Švestka, Pícha, Vostřák, Urbánek, Třeštík, Maděra
1958 Ochotníci: 1958-Ochotnici Divadelní představení Lucerna. Trska(?), Korousová, Šobra, Hron, Veřtát (?), Krbcová, důstojník, ?, Hrma, Vrábková, Dráža, Jahoda, Okrouhlý, Jahodová, A. Procházka, Švestka, Pícha, Vostřák, Urbánek, Třeštík, Maděra
1959 - Cihelna: V cihelně v roce 1959. Zleva: Dědová, Jelenová, Koutník, Lukešová, Jahoda, Morávková, ?, Fara
1959 - Cihelna: V cihelně v roce 1959. Zleva: Dědová, Jelenová, Koutník, Lukešová, Jahoda, Morávková, ?, Fara
1959 - Cihelna: V cihelně v roce 1959. Zleva: Marek, Morávková, Jahoda, Ženíšek.
1959 - Cihelna: V cihelně v roce 1959. Zleva: Marek, Morávková, Jahoda, Ženíšek.
1973 - Dožínky
1973 - Dožínky
1980 - Ochotníci: 1980-Ochotnici Roku 1980 sehrál ochotnický soubor Osvětové besedy v Jistebnici ke 120. výročí souboru představení A. Jiráska "Lucerna". Stojící Šobra, Kratochvílová, Votruba, Souček, Kratochvíl, Mácha, Vrábková, Petráňová, Vejvar, Votruba, Vostřáková, Hron, Svobodová, Veřtát, Procházka, Tvrzník, Jahoda, Veřtátová, Podzimek, vzadu Muž, Kolář a Pinc. Dole Kubů, Jahoda J., Dinda J., Havlík a Kortan.
1980 - Ochotníci: 1980-Ochotnici Roku 1980 sehrál ochotnický soubor Osvětové besedy v Jistebnici ke 120. výročí souboru představení A. Jiráska "Lucerna". Stojící Šobra, Kratochvílová, Votruba, Souček, Kratochvíl, Mácha, Vrábková, Petráňová, Vejvar, Votruba, Vostřáková, Hron, Svobodová, Veřtát, Procházka, Tvrzník, Jahoda, Veřtátová, Podzimek, vzadu Muž, Kolář a Pinc. Dole Kubů, Jahoda J., Dinda J., Havlík a Kortan.
2007 - Seks - Pranýř
2007 - Seks - Pranýř
Dostaveno obchodní dům - Petr Morávek, Josef Kreiner Ryjáček, Josef Vacek, Urban, Bechyně Ludvík Dušek, František Laurin, Jan Benda (z Chlumu), František Klejma, Masopust Antonín Procházka, Ludvík Kafka (z Božejovic)
Dostaveno obchodní dům - Petr Morávek, Josef Kreiner Ryjáček, Josef Vacek, Urban, Bechyně Ludvík Dušek, František Laurin, Jan Benda (z Chlumu), František Klejma, Masopust Antonín Procházka, Ludvík Kafka (z Božejovic)
Draní peří
Draní peří
Draní peří
Draní peří
Fikar: Čtenářsko-ochotnicko-tamburašský spolek "Fikar".
Fikar: Čtenářsko-ochotnicko-tamburašský spolek "Fikar".
 Fotbalisti - Smola, Strádal, Hájíček, Šobra, Krejčí, Urban, Kubec, Sedláček, Zděnovec, Kos, Horváth. Kos, Štěpánek, Mácha, Sládek, Masopust. Žďárský.
Fotbalisti - Smola, Strádal, Hájíček, Šobra, Krejčí, Urban, Kubec, Sedláček, Zděnovec, Kos, Horváth. Kos, Štěpánek, Mácha, Sládek, Masopust. Žďárský.
Radní a veteráni
Radní a veteráni
 Sklizeň brambor. Zleva Vavříková, Vavřík, Busínský, Hrdinková, Soukup. Sedící Krejčí, Novotná.
Sklizeň brambor. Zleva Vavříková, Vavřík, Busínský, Hrdinková, Soukup. Sedící Krejčí, Novotná.
Skupiny_01.jpg
Skupiny_02.jpg
Skupiny_03.jpg
Představenstvo záložny v Jistebnici r.1933 Od leva v hořejší řadě: p.Brabec, truhlář; p.Melich z Drahnětic/p.Benák z Padařova; p.Bastl z Vlásenice; p.Popelka, p.Martínek z Orlova; p.Novák (Karpíšek) z Hůrky a Dr.Nytl V dolejší řadě zleva: p.Jarolímek z Drahnětic; p.Bergr; p.Benda (Paleček) z Chlumu; p.E.Jelínek; p.Maděra; p.Kotaška z Pohoří
Představenstvo záložny v Jistebnici r.1933 Od leva v hořejší řadě: p.Brabec, truhlář; p.Melich z Drahnětic/p.Benák z Padařova; p.Bastl z Vlásenice; p.Popelka, p.Martínek z Orlova; p.Novák (Karpíšek) z Hůrky a Dr.Nytl V dolejší řadě zleva: p.Jarolímek z Drahnětic; p.Bergr; p.Benda (Paleček) z Chlumu; p.E.Jelínek; p.Maděra; p.Kotaška z Pohoří
Skupiny_05.jpg
Jednota sokolská z roku ???? - foceno za Oulehlovic pilou. M.Jelenová, Milada Sýkorová, Marie Slabová, Marie Holubovská, Dvořáková, Josefa Martínková, Josefa Studenovská, Dvořáková, Jana Šešínová, Marta Holubovská, Doubková, Růžena Dolejšová, Švestková, Růžena Jelínková, Vilma Jelínková, Marie Stibralová, Marie Benešová, ?, St.Pešková, ?. Jan Soukup, Eman Fiala, Rud.Beránek, Jindřich Soukup, Leopold Strnad, Antonín Havlíček, Kozlovský, Eduard Jelínek, František Dubský, Štěpánek, Rud.Klein, V.Švestka, Ant.Studenovský, Ant.Dušek, Dvořákové, Fr.Kotaška. nahoře Jos.Maděra, L.Popelka, R.Lauda, Rajtýr.
Jednota sokolská z roku ???? - foceno za Oulehlovic pilou. M.Jelenová, Milada Sýkorová, Marie Slabová, Marie Holubovská, Dvořáková, Josefa Martínková, Josefa Studenovská, Dvořáková, Jana Šešínová, Marta Holubovská, Doubková, Růžena Dolejšová, Švestková, Růžena Jelínková, Vilma Jelínková, Marie Stibralová, Marie Benešová, ?, St.Pešková, ?. Jan Soukup, Eman Fiala, Rud.Beránek, Jindřich Soukup, Leopold Strnad, Antonín Havlíček, Kozlovský, Eduard Jelínek, František Dubský, Štěpánek, Rud.Klein, V.Švestka, Ant.Studenovský, Ant.Dušek, Dvořákové, Fr.Kotaška. nahoře Jos.Maděra, L.Popelka, R.Lauda, Rajtýr.
Skupiny_07.jpg
Skupiny_08.jpg
Skupiny_09.jpg
čp. 76 rodina Antonína Síbrta (řezníka, zemědělce), r. 1911.
čp. 76 rodina Antonína Síbrta (řezníka, zemědělce), r. 1911.
Skupiny_11.jpg
r. 1910 učitel hudby B. Síbrt (Emen) se svými žáky před stodolou u čp. 104 stodola před školou.
r. 1910 učitel hudby B. Síbrt (Emen) se svými žáky před stodolou u čp. 104 stodola před školou.
r. 1912 žáci III. třídy. Druhý zprava sedící L. Pešek. První sedící zprava v druhé řadě je Josefa Řezáčová.
r. 1912 žáci III. třídy. Druhý zprava sedící L. Pešek. První sedící zprava v druhé řadě je Josefa Řezáčová.
Skupiny_14.jpg
Zadní řada zleva - ?, p. Hlavnička, Mixa, Dušková, Blanka Komendová, Eva Masopustová, Alena Kličková, Maruška Maňáková, Jana Studenovská, p. uč. Jarmila Korousová. Uprostřed zleva - Arnošt Hradil, Ruda Charvát, Alena Toužimská, Zdeněk Děd, ?, trochu vykukuje František Hájíček, před ním Věra Toužimská, Alena Urbanová, Vendula Máchová Vpředu stojí - Dudek, Jiří Hradil, Pavel Hajíček, Dáša Bušilová, Petr Bušil, Ondřej Mácha.
Zadní řada zleva - ?, p. Hlavnička, Mixa, Dušková, Blanka Komendová, Eva Masopustová, Alena Kličková, Maruška Maňáková, Jana Studenovská, p. uč. Jarmila Korousová. Uprostřed zleva - Arnošt Hradil, Ruda Charvát, Alena Toužimská, Zdeněk Děd, ?, trochu vykukuje František Hájíček, před ním Věra Toužimská, Alena Urbanová, Vendula Máchová Vpředu stojí - Dudek, Jiří Hradil, Pavel Hajíček, Dáša Bušilová, Petr Bušil, Ondřej Mácha.
Skupiny_16.jpg
Skupiny_17.jpg
Skupiny_18.jpg
Skupiny_19.jpg
(poskytla Pí. Tomečková Růžena, Koželužská 43.) Nahoře zleva: Meisel, ?, Klein, Davídek, Dohnal, Síbrt Frant., Kotaška, Pešek, Studenovský, Penk. Dole zleva: Pešková, Chlaň Ant., Síbrt Ferdinand, Studenovská.
(poskytla Pí. Tomečková Růžena, Koželužská 43.) Nahoře zleva: Meisel, ?, Klein, Davídek, Dohnal, Síbrt Frant., Kotaška, Pešek, Studenovský, Penk. Dole zleva: Pešková, Chlaň Ant., Síbrt Ferdinand, Studenovská.
Začátek JZD - asi šedesátá léta. Zleva: Milan Maděra, Karel Klein, Růžena Tomečková, Milada Maňáková, Františerk Pejša.
Začátek JZD - asi šedesátá léta. Zleva: Milan Maděra, Karel Klein, Růžena Tomečková, Milada Maňáková, Františerk Pejša.
Skupiny_22.jpg
Skupiny_23.jpg
Skupiny_24.jpg
 Zleva B. Pešek, Pešek st., Rachvalský, Moravec - účetní, ?. Šobrovi, Toužimský, Tomečková (Pohoří), Svatoš. Toužimská, Dědová a Děd. Vpředu Vavříkovi, pí. Svatošová se sestrou.
Zleva B. Pešek, Pešek st., Rachvalský, Moravec - účetní, ?. Šobrovi, Toužimský, Tomečková (Pohoří), Svatoš. Toužimská, Dědová a Děd. Vpředu Vavříkovi, pí. Svatošová se sestrou.
Skupiny_26.jpg
Skupiny_27.jpg
Zleva Klecanda, Štěpánek, Toužimský
Zleva Klecanda, Štěpánek, Toužimský
Kadoch a Komenda
Kadoch a Komenda
Švehla, Martínek, Miňha, Podzimek, Vach, Podzimek
Švehla, Martínek, Miňha, Podzimek, Vach, Podzimek
To byli nějací frajeři! Zleva Fr. Martínek, Fr. Podzimek (Maňák), Jos. Podzimek (šenkýř) a Jos. Vach v dubnu 1957
To byli nějací frajeři! Zleva Fr. Martínek, Fr. Podzimek (Maňák), Jos. Podzimek (šenkýř) a Jos. Vach v dubnu 1957
 ?, J. Podzimek, J. Černohorská, Fr. Podzimek, Martínek, J. Vach, J. Benák, A. Kaprálová
?, J. Podzimek, J. Černohorská, Fr. Podzimek, Martínek, J. Vach, J. Benák, A. Kaprálová
Skupiny_33.jpg
Skupiny_34.jpg
Skupiny_35.jpg
Skupiny_36.jpg
Skupiny_37.jpg
Skupiny_38.jpg
Skupiny_39.jpg
Skupiny_40.jpg
Skupiny_41.jpg
Skupiny_42.jpg
Skupiny_43.jpg
Skupiny_44.jpg
Skupiny_45.jpg
Skupiny_46.jpg
Skupiny_47.jpg
Skupiny_48.jpg
Starostové: Foto_1885 Stojící z leva čtvrtý je Alfons Šťastný z Padařova. Sedící první z leva je Jan Zdenek, Vlásenice č. 14, starosta obce, tenkrát i Radkova. Ostatní jsou starostové okolních vesnic.
Starostové: Foto_1885 Stojící z leva čtvrtý je Alfons Šťastný z Padařova. Sedící první z leva je Jan Zdenek, Vlásenice č. 14, starosta obce, tenkrát i Radkova. Ostatní jsou starostové okolních vesnic.
horní řada zleva: Suchan J., Vlasák Václav, Žák Luděk (ředitel), Janovský František, Pinta Josef (farář) dolní řada zleva: David Jaroslav, Procházková Marie, Kocánová-Pokorná D., Klejmová Jaroslava, Kaifr Vladimír
horní řada zleva: Suchan J., Vlasák Václav, Žák Luděk (ředitel), Janovský František, Pinta Josef (farář) dolní řada zleva: David Jaroslav, Procházková Marie, Kocánová-Pokorná D., Klejmová Jaroslava, Kaifr Vladimír
Zaměstnanci kovopodniku
Zaměstnanci kovopodniku
Zaměstnanci kovopodniku
Zaměstnanci kovopodniku
Čundr - Morava

Čundr - Morava

1990 - Zleva - J.Pešek, M.Kotaška,Vít Novák, M.Pešek
Čundr - Morava

Čundr - Morava

1990
Čundr - Morava

Čundr - Morava

1990 - zleva - M.Pešek, M.Vavřík, J.Pešek
Čundr - Morava

Čundr - Morava

Návrat do Jistebnice:zleva - J.Pešek, M.Vavřík, M.Pešek, V.Novák
1970 - Vítání občánků
1970 - Vítání občánků
1970 - Vítání občánků
1970 - Vítání občánků
1970 - Vítání občánků
1970 - Vítání občánků
1970 - Vítání občánků
1970 - Vítání občánků
Malování na silnici
Malování na silnici
Myslivci_01.jpg
Myslivci_04.jpg
Myslivci_1975 Zleva nahoře J. Klejma, Fr. Komenda, J. Fáček, A. Novotný, Fr. Martínek, J. Koreš, J. Dušek, J. Malý. K. Svatoš, J. Fara, Jos. Tkadlec, J. Soukup, J. Trsek, B. Šmejkal, J. Bechyně. Dole J. Novák, J. Hronec, M. Miňha.
Myslivci_1975 Zleva nahoře J. Klejma, Fr. Komenda, J. Fáček, A. Novotný, Fr. Martínek, J. Koreš, J. Dušek, J. Malý. K. Svatoš, J. Fara, Jos. Tkadlec, J. Soukup, J. Trsek, B. Šmejkal, J. Bechyně. Dole J. Novák, J. Hronec, M. Miňha.
Hasiči 1900
Hasiči 1900
Hasičské cvičení roku 1961. Jistebnické družstvo na fotbalovém hřišti v Jistebnici. Zleva stojící: Nehonský, Šmejkal, Kubec, Toužimský, Vavřík, Kos, Klejma, Šobra, Dinda K. Komisaři: Tůma - Padařov, Síbrt - Jistebnice.
Hasičské cvičení roku 1961. Jistebnické družstvo na fotbalovém hřišti v Jistebnici. Zleva stojící: Nehonský, Šmejkal, Kubec, Toužimský, Vavřík, Kos, Klejma, Šobra, Dinda K. Komisaři: Tůma - Padařov, Síbrt - Jistebnice.
z prava: Pešek, Šmejkal, Krejčí, ?, Uhlíř
z prava: Pešek, Šmejkal, Krejčí, ?, Uhlíř
 ŽOFÍN Slavnostní otevírání žofínské asfaltky. Místo stuhy je použita klobása.
ŽOFÍN Slavnostní otevírání žofínské asfaltky. Místo stuhy je použita klobása.
 ŽOFÍN Slavnostní otevírání žofínské asfaltky. Místo stuhy je použita klobása.
ŽOFÍN Slavnostní otevírání žofínské asfaltky. Místo stuhy je použita klobása.
 ŽOFÍN Slavnostní otevírání žofínské asfaltky. Místo stuhy je použita klobása.
ŽOFÍN Slavnostní otevírání žofínské asfaltky. Místo stuhy je použita klobása.
 ŽOFÍN Slavnostní otevírání žofínské asfaltky. Místo stuhy je použita klobása.
ŽOFÍN Slavnostní otevírání žofínské asfaltky. Místo stuhy je použita klobása.
 ŽOFÍN Slavnostní otevírání žofínské asfaltky. Místo stuhy je použita klobása.
ŽOFÍN Slavnostní otevírání žofínské asfaltky. Místo stuhy je použita klobása.
Jistebnice - Lípa u Sv. Trojice. Na fografii je Antonín Síbrt, Malé Náměstí 76, asi kolem roku 1925.
Jistebnice - Lípa u Sv. Trojice. Na fografii je Antonín Síbrt, Malé Náměstí 76, asi kolem roku 1925.
Pan Rudolf Havel orá pole v kopci "na vinici" u Jistebnice. Rok 1956.
Pan Rudolf Havel orá pole v kopci "na vinici" u Jistebnice. Rok 1956.
Pohled od "vinice" směrem k Jistebnici. Ve fusaku na pluhu je Ondřej Mácha. Rok 1956.
Pohled od "vinice" směrem k Jistebnici. Ve fusaku na pluhu je Ondřej Mácha. Rok 1956.
Ostatni_05.jpg
Děd Ostrý (Ozhý, Ozbý???), Bartoň, Kaník
Děd Ostrý (Ozhý, Ozbý???), Bartoň, Kaník
Antonín Havlíček
Antonín Havlíček
Eduard Oulehle
Eduard Oulehle
IMG_0009.jpg
Anna a Antonín Peškovi
Anna a Antonín Peškovi
Antonín Pešek
Antonín Pešek
Anastázie Pešková (Šenderová) dcera Antonína Peška
Anastázie Pešková (Šenderová) dcera Antonína Peška
Stanislav Pešek 19 let syn Antonína Peška
Stanislav Pešek 19 let syn Antonína Peška
Marie Pešková rozená Lukešová z Božejovic
Marie Pešková rozená Lukešová z Božejovic
Stanislav a Marie Peškovi
Stanislav a Marie Peškovi
Vladimír a Bedřich Peškovi
Vladimír a Bedřich Peškovi
Označen v pozadí Vladimír Pešek
Označen v pozadí Vladimír Pešek
Bedřich Pešek
Bedřich Pešek
Vladimír Pešek - syn Stanislava Peška a Marie Peškové
Vladimír Pešek - syn Stanislava Peška a Marie Peškové
Bedřich Pešek - syn Stanislava Peška a Marie Peškové
Bedřich Pešek - syn Stanislava Peška a Marie Peškové
Vladimír Pešek
Vladimír Pešek
Stanislav Pešek
Stanislav Pešek
Stanislav Pešek
Stanislav Pešek
IMG_0011.jpg
Jindřich Lukeš z Božejovic
Jindřich Lukeš z Božejovic
zleva: Josef Lukeš, Bedřich Pešek, Jaroslava Pešková, Sláva Stejskal, Marie Pešková drží Zdeňku Lukešovou, Stanislav Pešek, Zdeňka Lukešová
zleva: Josef Lukeš, Bedřich Pešek, Jaroslava Pešková, Sláva Stejskal, Marie Pešková drží Zdeňku Lukešovou, Stanislav Pešek, Zdeňka Lukešová
Podzimkovi - Táborská ulice
Podzimkovi - Táborská ulice
IMG_0001.jpg
Jaroslava a Bedřich Peškovi
Jaroslava a Bedřich Peškovi
zleva první řada: Jiří Pešek, Josef Klotz, Ctiborová, Marian Kratochvíl, Ctiborová, Julie Vlasáková (Pešková), Radek Hronec, ?, zleva druhá řada: Marie Petrychová, Roman Kratochvíl, Radek Bartoň, M. Maděrová, Martina Jelínková, ?, Pavel Podzimek
zleva první řada: Jiří Pešek, Josef Klotz, Ctiborová, Marian Kratochvíl, Ctiborová, Julie Vlasáková (Pešková), Radek Hronec, ?, zleva druhá řada: Marie Petrychová, Roman Kratochvíl, Radek Bartoň, M. Maděrová, Martina Jelínková, ?, Pavel Podzimek
zleva: Robert Pešek, Vláďa Pešek, Petr Pešek
zleva: Robert Pešek, Vláďa Pešek, Petr Pešek
Z prava: Robert Pešek, Marie Pešková, Petr Pešek, Stanislav Pešek, Milan Pešek, Ladislav Pešek
Z prava: Robert Pešek, Marie Pešková, Petr Pešek, Stanislav Pešek, Milan Pešek, Ladislav Pešek
zleva: Robert Pešek, Petr Pešek, Pavel Pešek, Hana Pešková
zleva: Robert Pešek, Petr Pešek, Pavel Pešek, Hana Pešková
2010 Oslava J.Pešek 40 let - zleva: Martin Kotaška, Milan Pešek, Jiří Pešek, Míla Vavřík, Standa Moravec
2010 Oslava J.Pešek 40 let - zleva: Martin Kotaška, Milan Pešek, Jiří Pešek, Míla Vavřík, Standa Moravec
02.12.2013 20:31:57
HAMAKA
KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one