Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE
Forbina-2010_str-01.jpg
Forbina-2010_str-02.jpg
Forbina-2010_str-03.jpg
Forbina-2010_str-04.jpg
Forbina-2010_str-05.jpg
Forbina-2010_str-06.jpg
Forbina-2010_str-07.jpg
Forbina-2010_str-08.jpg
Forbina-2010_str-09.jpg
Forbina-2010_str-10.jpg
Forbina-2010_str-11.jpg
Forbina-2010_str-12.jpg
Forbina-2010_str-13.jpg
Forbina-2010_str-14.jpg
Forbina-2010_str-15.jpg
Forbina-2010_str-16.jpg
Forbina-2010_str-17.jpg
Forbina-2010_str-18.jpg
Forbina-2010_str-19.jpg
Forbina-2010_str-20.jpg
Forbina-2010_str-21.jpg
Forbina-2010_str-22.jpg
Forbina-2010_str-23.jpg
Forbina-2010_str-24.jpg
Forbina-2010_str-25.jpg
Forbina-2010_str-26.jpg
Forbina-2010_str-27.jpg
Forbina-2010_str-28.jpg
Forbina-2010_str-29.jpg
Forbina-2010_str-30.jpg
Forbina-2010_str-31.jpg
Forbina-2010_str-32.jpg
Forbina-2010_str-33.jpg
Forbina-2010_str-34.jpg
Forbina-2010_str-35.jpg
Forbina-2010_str-36.jpg
Forbina-2010_str-37.jpg
Forbina-2010_str-38 - 1.jpg
Forbina-2010_str-39.jpg
Forbina-2010_str-40.jpg
1898

1898

1902

1902

1903

1903

1906

1906

1908

1908

1922

1922

1924

1924

1926

1926

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1930

1930

1930

1930

1930

1930

1930

1930

1931

1931

1935

1935

1941

1941

1941

1941

1944

1944

1944

1944

1950

1950

1950

1950

1951

1951

1951

1951

1952

1952

1952

1952

1953

1953

1954

1954

1954

1954

1956

1956

1958

1958

1959

1959

1959

1959

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1961

1961

1962

1962

1967

1967

1970

1970

1979

1979

1980

1980

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1985

1985

1987

1987

1988

1988

1989

1989

1994

1994

1995

1995

1997

1997

2002

2002

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

Polská krev 1953
Polská krev 1953
Polská krev 1953
Polská krev 1953
Polská krev 1953
Polská krev 1953
Polská krev 1953
Polská krev 1953
Polská krev 1953
Polská krev 1953
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Strakonický dudák 1956
Lucerna 1958
Lucerna 1958
Taková láska 1959
Taková láska 1959
Taková láska 1959
Taková láska 1959
Taková láska 1959
Taková láska 1959
Taková láska 1959
Taková láska 1959
1960 100 let
1960 100 let
1960 100 let
1960 100 let
1960 100 let
1960 100 let
1960 100 let
1960 100 let
1960 100 let
1960 100 let
1960 100 let
1960 100 let
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Dalskabáty 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Liška a hrozny 1960
Lucerna 1980
Lucerna 1980
Lucerna 1980
Lucerna 1980
Lucerna 1980
Lucerna 1980
Lucerna 1980
Lucerna 1980
Lucerna 1980
Lucerna 1980
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Možná je na střeše kůň 1983
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
Dívčí válka 1999
dv20.jpg
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Mandragora 2004
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Dědeček 2005
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Titanic 2006
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Zastavte Elen 2009
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Dalskabáty 2001
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Doba kamenná 2010
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
Revizor 2011
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
René 2012
KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one