Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE

Minulost města

Maděra Augustin

Maděra Augustin

Narozen 1886, bankovní úředník, padl na ruské frontě 1915
CK manévry roku 1912
CK manévry roku 1912
CK manévry roku 1913
CK manévry roku 1913
str-21.jpg
str-22.jpg
str-23.jpg
str-24.jpg
Forbina-2010_str-01.jpg
Forbina-2010_str-02.jpg
Forbina-2010_str-03.jpg
Forbina-2010_str-04.jpg
Forbina-2010_str-05.jpg
Forbina-2010_str-06.jpg
Forbina-2010_str-07.jpg
Forbina-2010_str-08.jpg
Forbina-2010_str-09.jpg
Forbina-2010_str-10.jpg
Forbina-2010_str-11.jpg
Forbina-2010_str-12.jpg
Forbina-2010_str-13.jpg
Forbina-2010_str-14.jpg
Forbina-2010_str-15.jpg
Forbina-2010_str-16.jpg
Forbina-2010_str-17.jpg
Forbina-2010_str-18.jpg
Forbina-2010_str-19.jpg
Forbina-2010_str-20.jpg
Forbina-2010_str-21.jpg
Forbina-2010_str-22.jpg
Forbina-2010_str-23.jpg
Forbina-2010_str-24.jpg
Forbina-2010_str-25.jpg
Forbina-2010_str-26.jpg
Forbina-2010_str-27.jpg
Forbina-2010_str-28.jpg
Forbina-2010_str-29.jpg
Forbina-2010_str-30.jpg
Forbina-2010_str-31.jpg
Forbina-2010_str-32.jpg
Forbina-2010_str-33.jpg
Forbina-2010_str-34.jpg
Forbina-2010_str-35.jpg
Forbina-2010_str-36.jpg
Forbina-2010_str-37.jpg
Forbina-2010_str-38 - 1.jpg
Forbina-2010_str-39.jpg
Forbina-2010_str-40.jpg
1898

1898

1902

1902

1903

1903

1906

1906

1908

1908

1922

1922

1924

1924

1926

1926

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1930

1930

1930

1930

1930

1930

1930

1930

1931

1931

1935

1935

1941

1941

1941

1941

1944

1944

1944

1944

1950

1950

1950

1950

1951

1951

1951

1951

1952

1952

1952

1952

1953

1953

1954

1954

1954

1954

1956

1956

1958

1958

1959

1959

1959

1959

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1961

1961

1962

1962

1967

1967

1970

1970

1979

1979

1980

1980

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1985

1985

1987

1987

1988

1988

1989

1989

1994

1994

1995

1995

1997

1997

2002

2002

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

Jistebnice-rozborovy plan bonity.jpg
Katastr-18xx_300dpi.jpg
1889

1889

1948

1948

1955

1955

18xx

18xx

18xx

18xx

1830

1830

1830

1830

1830

1830

1830

1830

1830

1830

1830

1830

1830

1830

1830

1830

11.jpg

MINULOST MĚSTA

KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one