Jistebnice, naše milé rodiště.
Antonín Pešek 1873-1955

V táborském kraji v údolí leží město Jistebnice, vrchy a kopce v okolí, Stará hora, Šibenice. Sedmero vrchů kolkolem věnčí mé milé rodiště, na jednom kaple se zvonkem, s rozhledem krásným na pouště. Na čtyři strany silnice, do vesnic polí, dvanáct cest, na sever,západ štěpnice, na jihu zámek s parkem jest. U všech cest, silnic, stromů řad, na hrázích rybníků smrky a olše, založen také nový sad, rozkošné zajisté okolí naše. Půjdeš-li silnicí k Táboru, po stranách alej topolů, nazpět-li, když se ohlédneš, uvidíš školu, kostel, věž, jak ony nad městem vévodí, škola má dvoje poschodí. Na věži střecha zvonová - na ní se houpá poledník, níže lze spatřit ciferník; trochu níž ještě dva zvony, umíráček a Michal objemný. Jejich zvuk souladně nese se, volaje k modlitbě do chrámu, Michael na křídlech povznese mysl všech zbožných křesťanů. Kostel již starý pět set let, nová radnice let deset, stojí jak úhledná nevěsta, mající v průčelí erb města, na bílém poli červená růže, pět listů dokola. Náměstí nově dlážděno, kolem kašen nasázeno, několik akátů kvetoucích i také řadou v ulicích. Nejlepší ulice Palacká, dlažba a chodníky po straně, kdo má čas, hezká tu procházka až na most přes potok Cedron jde. Potok, ten přichází ze dvou stran, dolů od Smolíku, Chadimáku stékají se spolu, v místě, jež ''Ostrůvkem'' plove, západním pak směrem svoje vody v Smutný potok vlévá spojeným pak tokem znova končí, vzdálen Jistebnice, za Bechyní do Lužnice. Pak, kde se dvě cesty pojí, ze dvoru a městečka, v stínu dvou kaštanů stojí Matky Boží kaplička. Naproti byt zahradníkův, k němuž dvéře zazdili, aby večer při měsíčku schůzky mladých zkazili. Odtud táhne se zeď parku, k obrostlému vrátných domku, kde železná vrata jsou s mnohou pěknou ozdobou. Vejdi dovnitř stromořadím lip, keřů a kaštanů, brzy přijdeš k zámku nahoru. Vystavený v době novější na mírném tu stojí návrší, maje schodiště a balkon též, spolu krásnou, romantickou věž a za ní rudobílý prapor vlaje, hodin hlas zn,í jak když hraje a před zámkem taras, schody a koberec květinový v symetricky správném slohu, souladu skýtá pohled libý oku, mysli dobrou náladu. Ve stinném loubí prostřed houští lavička a stoleček, za smrčinou v rohu jižním zarostlý je domeček. Podobá se tvrzi málem z balvanů a kamení, jeho zdi se kryjí stále v břečťanové zeleni. Smrž a rybník pivovarský zvláště činí dojem hezký, v prostřed něho na ostrově besídka a stromy mnohé. Též jeskyně panny Lurdské mile dojme oko lidské, dřevěný zde také kříž, na něm krásný Pán Ježíš s bolestným výrazem ve tváři a z očí mu láska září. Večerní září červánků třpytí se okna na zámku, ohnivým leskem do zlata schází jen princezna zakletá, aby byl jako v pohádce, kde slouží hosti, tajné ruce. Uprostřed háje květů háv zdi a věž vypíná jako páv, k ozdobě kraje valně přispívá, panstvo sem na léto přijíždívá. Otomar Nádherný, svobodný pán zřídil tu překrásný, nádherný stan. Založil rozsáhlý hrazený park, konírnu, kurníky, vrátnice u dvojích vrat. Na podzim na hony přijíždí zas, oj, jak tam veselo bývá ten čas. Lovecká družina vyjíždí v kraj přes pole, lučiny, lesy a háj. Postřílí zajíců, koroptví též i srnců, vrací se vesele, v smíchu a hlaholu mnohých honců. Na zámku nastanou hody a zábavy, za hudby veselá chasa se baví, baroni, hrabata, šlechtické dcery tráví zde po hodech skvostné večery. Hosté se rozjedou i páni odjedou, než bude mráz. Odjedou do Vídně a v zdejší krajině smutně je zas. Hledíme na východ, uzříme Tisovou, Ovčín a rybníky a výše Orlov a za ním Dehetník, listnatý les,pak za ním pramalou, maličkou ves. V rybníku Smolíku bývá koupadlo, v hostinci ''U Hvězdy'' pěkné divadlo. Můžem se baviti dosti často příjemnou vycházkou ven za město. Pojďme již k rybníkům, v třešňový sad, jinde dnes parno jest, zde vane chlad. Zapějem, okřejem, co stačí plíce, rozkveť a šťastna buď, naše Jistebnice!


 
Známka.jpg
c.jpg
Logo Milan Pešek.jpg
POHLEDNICE JISTEBNICE

Hřbitov je neznámého stáří. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1640. Pohřby se zde konaly do 2. světové války. V márnici je zachován kamenný stůl k rituálnímu omývání zemřelých.Hřbitov se nachází 1,5 km JZZ od náměstí.

Nedaleko Pohoří se nachází městečko Jistebnice, které je rodištěm mnoho známých

židovských osobností, jako například numismatika Viktora Katze (1880 - 1940),

veřejného činitele a mecenáše výtvarných umělců Leopolda Katze a komunistického

publicisty André Simona (1895 - 1952 popraven).Všichni tito Židé mají pomník na

židovském hřbitově v Pohoří, který je situován na kopečku před obcí.Jsou na něm

pomníky s nápisy jak hebrejskými, tak německými i českými.Nachází se jich zde přes 200, ty nejstarší pochází už s poloviny 17.století.

Posledním pochovaným je Viktor Katz (25.1.1940). Jednatel Klubu rodáků

Karel Hlouň jeho urnu zde na židovském hřbitově uložil tajně v roce 1940.

14.09.2007 001.jpg
14.09.2007 002.jpg
14.09.2007 003.jpg
14.09.2007 005.jpg
14.09.2007 006.jpg
14.09.2007 007.jpg
14.09.2007 008.jpg
14.09.2007 009.jpg
14.09.2007 010.jpg
14.09.2007 011.jpg
14.09.2007 012.jpg
14.09.2007 013.jpg
14.09.2007 014.jpg
14.09.2007 015.jpg
14.09.2007 016.jpg
14.09.2007 017.jpg
14.09.2007 018.jpg
14.09.2007 019.jpg
14.09.2007 020.jpg
14.09.2007 021.jpg
14.09.2007 022.jpg
14.09.2007 023.jpg
14.09.2007 024.jpg
14.09.2007 025.jpg
14.09.2007 026.jpg
14.09.2007 027.jpg
14.09.2007 028.jpg
14.09.2007 029.jpg
14.09.2007 030.jpg
14.09.2007 031.jpg
KONTAKT


 
Jistebnice
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one